Indice de nume (exclusiv pentru secţiunea "Viaţa din cărţi"). Nu figurează toate numele menţionate în text, ci doar acelea substanţial comentate.

  ÎNTREBĂRI        

                                                          Pe o temă din N.M.

Pe cîte ale vîrstei tale scări
va trebui să urci și să descinzi,
prin cîte implacabile oglinzi
îți mai e dat să treci, prin cîte zări,

și cîte te-or mai pedepsi: porunci, mustrări,
desprinse din tot ceea ce cuprinzi,
pînă cînd vei ajunge, cum pretinzi,
în „lunga iarnă fără întrebări”?

La pragu’-acela tu vei ști, ajuns,
că-în orice întrebare e-un răspuns.
                  
                     George PRUTEANU